นางสาวบ่วงพรา จองสารทิศ
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

รายงานสถิติและข่าวสาร

พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

เอกสารเผยแพร่

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 27 เข้าชมวันนี้
  • 459 เข้าชมเดือนนี้
  • 35,120 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 99 หมู่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7425-1081
email : 75150000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

ข่าวด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

22 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่1/2567 เรื่อง ของตกค้างที่เป็นของต้องกำกัด
7 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชน (SDG Survey) ใน 15 จังหวัดนำร่อง
1 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม
8 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์และการจัดการข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ของกรมศุลกากร ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และการจัดการข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กันยายน 2566
กรมศุลกากรแจ้งเตือน การนำเนื้อสุกรเข้ามาในราชอาณาจักร
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ